Back to top
Còn hàng

Ngày ra đời

18.000.000 

Nếu để bàn về nội dung của bức tranh thì tôi nghĩ nó sẽ hơi nặng nề và có phần personal. Nhưng nó cũng không đến mức khó hiểu với một người mới nhìn bức tranh này lần đầu tiên. Đây là một bức tranh khổ lớn, tuy nhiên tôi đã sắp xếp đơn giản hết mức có thể về hình ảnh để biểu đạt nội dung về ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Chất liệu: Acrylic, Canvas
Kích thước: 60cm x 95cm