Back to top
Còn hàng

Dans la rue Saint- Laurent à Grenoble

Thực hiện: Võ Trọng Hồng

18.000.000 

Kích thước: 380mm x 560mm