Back to top
Handhome

Công việc hàng ngày ở Handhome chủ yếu liên quan đến lĩnh vực xuất bản sách và tạp chí có nội dung chuyên sâu về kiến trúc và thiết kế từ truyền thống tới đương đại tại Việt Nam. Tính đến nay, Handhome hiện là đối tác sản xuất của nhiều văn phòng kiến trúc có uy tín trong nước, đồng thời có quan hệ công việc với những văn phòng, các kênh truyền thông chất lượng ở nước ngoài trong hoạt động tổ chức triển lãm, tư liệu hóa dữ liệu các dự án và tư vấn hướng xuất bản nội dung tới công chúng.

 

https://handhome.net/